Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tuần 46 năm 2022

Trong tuần 46 năm 2022 (từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến 17 tháng 11 năm 2022), Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp nhận và giải quyết 26 hồ sơ thủ tục hành chính gồm:

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tuần 45 năm 2022

Trong tuần 45 năm 2022 (từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 đến 10 tháng 11 năm 2022), Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp nhận và giải quyết 35 hồ sơ thủ tục hành chính gồm:

VỀ NGUỒN

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Chi bộ 8 đã tổ chức hoạt động về nguồn viếng đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định (Thị xã Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) nhằm tuyên truyền và giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam trong chống thực dân pháp giai đoạn nữa sau thế kỷ XIX cho các đảng viên và cảm tình đảng của Chi bộ.

Tăng cường kiểm tra lâm sàng, giám sát lưu hành virus Cúm gia cầm tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức

Hiện nay, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia cầm từ các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước bình quân hàng ngày khoảng 7 - 10 phương tiện, vận chuyển khoảng 10.000 - 13.000 con gia cầm vào Thành phố Hồ Chí Minh để giết mổ

Triển khai việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ...

Thực hiện Công văn số 2674/ SNN-VP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức tại đơn vị....
phuc tue